Pro investory


Dne 25.03.2024 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2024/039246/CNB/650, S-Sp-2024/00007/CNB/659, kterým schválila společnosti DRFG Bond Investment 2024 s.r.o., IČO 211 53 396, Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2024 s maximální celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů vydaných v rámci nabídkového programu 2 mld. Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 27.03.2024.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Bond Investment 2024 s.r.o. včetně emisních podmínek naleznete ke stažení zde:

Dne 26.03.2024 přijala společnost DRFG Bond Investment 2024 s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů. Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Dne 10.05.2024 přijala společnost DRFG Bond Investment 2024 s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů. Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:
Dne 11.06.2024 přijala společnost DRFG Bond Investment 2024 s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů. Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:
Dne 14.06.2024 přijala společnost DRFG Bond Investment 2024 s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů. Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde: